Phân tích ngưỡng lactate

Ngưỡng lactate của bạn là mức mà cường độ bạn luyện tập khiến lacate tích tụ trong máu ở mức nhanh hơn mà nó bị đào thải, còn được hiểu là mức ranh giới giữa các bài tập cường độ thấp và cao. Hiểu được ngưỡng lactate của bạn có thể là chìa khoá vượt qua giới hạn hiện tại và đạt được thành tích chạy mới.

Read Article
Body composition analysis - Phân tích tỉ lệ cơ thể
Phân tích tỉ lệ cơ thể
Running Gait Analysis - Phân tích dáng chạy
Phân tích dáng chạy
Postural analysis - Bài kiểm tra phân tích tư thế
Bài kiểm tra phân tích tư thế
Tỉ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi

Experience the best at UPFIT