Chính sách bảo mật

Cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân

Chính sách bảo mật

Xin chào mừng đến với website của UPFIT tại địa chỉ upfit.com.vn. Trang web này thuộc quyền quản lý của UPFIT. Xin vui lòng đọc kỹ tất cả những điều khoản sử dụng trước khi bạn sử dụng trang web này. Khi truy cập và sử dụng trang web upfit.com.vn, bạn đã biểu thị sự đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Nếu không đồng ý với những điều khoản sử dụng dưới đây, bạn có thể không truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web này và những nội dung của trang web, bao gồm những nội dung, các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã nguồn đều thuộc bản quyền của upfit.com.vn hoặc bên thứ ba cấp phép, miễn phí cho upfit.com.vn. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thông tin, hình ảnh, mã nguồn nào trên website này khi chưa có sự cho phép của upfit.com.vn

Sử dụng trang web

Bạn có thể tải xuống và in ấn những thông tin trên trang web này để sử dụng nhưng chỉ với mục đích cá nhân phi thương mại. Bạn không được phép chỉnh sửa, tải lên, sao chép, sắp xếp, thay đổi hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ thuộc trang web của upfit.com.vn khi chưa được sự cho phép hay đồng thuận từ phía chúng tôi.

Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập vào các trang web được liên kết với trang web này. Khi truy cập vào các trang web liên kết, bạn thừa nhận rằng upfit.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung các trang web được liên kết với trang web của upfit.com.vn.

Chúng tôi không can thiệp vào nội dung của những trang web được liên kết vào trang web này. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, xác thực, bản quyền, hợp pháp hoặc thích hợp của những tài liệu chứa trong các trang web được liên kết vào trang web này.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Upfit.com.vn có toàn quyền thay đổi hay chỉnh sửa, thêm hoặc bớt Điều khoản Sử dụng này bằng cách cập nhật lên trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Do đó, bạn hãy theo dõi web để xem lại Điều khoản sử dụng để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi.

Experience the best at UPFIT