TONY

MASTER COACH

"Thiết lập mục tiêu là điều cơ bản ban đầu để biến đều không thể thành có thể"

Chứng nhận:

  • NASM Certified Personal Trainer – Chuẩn đào tạo huấn luyện viên cá nhân quốc tế
  • Corrective Exercise Specialist – Chuyên gia phân tích chuyển động cơ thể người

Các lĩnh vực tập trung đào tạo:

  • Luyện tập chức năng
  • Bài tập điều chỉnh 
  • Đào tạo chéo cho vận động viên sức bền
  • HIIT (Nhóm và Cá nhân) 

Mục tiêu thể lực và ngoại hình trong tầm tay.
Luyện tập với huấn luyện viên yêu thích.

CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI ĐƯỢC BẠN CHIA SẺ

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm gì và chúng tôi có thể hướng dẫn bạn đến những dịch vụ, thông tin và cơ hội phù hợp.

Experience the best at UPFIT