Untitled-1

Train Hard – Live Smart

Train Hard

Để trở thành hình mẫu mà bạn mong muốn, bạn cần luyện tập chăm chỉ. Điều này không có nghĩa rằng bạn cần phải luyện tập gắt gao như những vận động viên bóng đá, hoặc vận động viên thể hình. Bạn chỉ cần tập luyện với cường độ khó nhất mà sức khỏe và thể trạng bạn chó phép, và bằng sự kết hợp với lói sống khỏe mạnh đưa bạn đến giới hạn của chính bản thân.

train hard live smart

Live Smart


Trong khi luyện tập chăm chỉ chỉ chiếm vài giờ một tuần, song thông minh là sự cố gắng 24/7. Mặc cho bạn có tìm được một thói quen luyện tập hoàn hảo, bạn vẫn sẽ đạt tới ngưỡng cạn kiệt năng lượng, động lực, hoặc tệ hơn bạn có thể bị chấn thương nếu bạn sống không thông minh. Một lói sống khỏe mạnh có nghĩa rằng bạn tư duy với mọi thứ từ kế hoạch dinh dưỡng cho đến thói quen đi ngủ, lượng nước bạn uống trong ngày và bạn làm thế nào để đối phó với sự căng thẳng trong cuộc sống. Chúng tôi rất sẵn long giúp bạn tìm ra định nghĩa làm thế nào để đưa bản thân lên các giới hạn và đạt được lói sống tốt nhất.

Liên hệ chúng tôi tại đây để được cá nhân hóa chương trình luyện tập và dinh dưỡng.

train hard live smart

Upfit

Upfit