Huấn luyện viên cá nhân

CHÚNG TÔI NỖ LỰC ĐỂ THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG CỦA MÌNH

Chúng tôi cung cấp các chương trình luyện tập được thiết kế cho từng cá nhân, với mục tiêu giúp các khách hàng của chúng tôi trở thành phiên bạn tốt nhất của họ.

Chúng tôi mong muốn giúp khách hàng của mình đạt được bất kỳ mục tiêu gì mà họ đặt ra. Các huấn luyện viên của chúng tôi tìm hiểu nhu cầu đặc biệt cũng như lối sống và thói quen của từng cá nhân. Chúng tôi cùng làm việc với họ, sử dụng các tiếp cận của mình để xây dựng những kế hoạch luyện tập phù hợp.

Mỗi buổi luyện tập của chúng tôi không bắt đầu hay kết thúc với số lượng bài tập hay số động tác trong từng bài tập. Mỗi buổi tập được thiết kế dựa trên đánh giá ban đầu cũng như phản hồi và kết quả của những buổi tập trước. Các huấn luyện viên của chúng tôi chú ý tối đa đến khách hàng, giúp họ xây dựng và duy trì những thói quen tốt và luôn hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình luyện tập. Các huấn luyện viên liên tiếp ghi nhận phản hồi và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, dù đó là giảm lượng tập vì chấn thương hay tăng mức độ luyện tập khi mục tiêu ban đầu đã vượt qua hoặc động viên khi cần.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

VƯỢT TRÊN KHÁI NIỆM
LUYỆN TẬP TRUYỀN THỐNG

THỂ LỰC CỦA BẠN Ở MỨC NÀO?

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ KHÁM PHÁ VÀ NHẬN 2 BUỔI TẬP MIỄN PHÍ CÙNG CÁC HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn biết thể lực của mình đang ở mức nào hoặc nếu bạn muốn có một chương trình phù hợp để đạt được mục tiêu thể thể chất của mình, hãy để chúng tôi giúp đỡ! Chỉ cần đăng ký tư vấn miễn phí, bạn đã tiến thêm một bước đến gần mục tiêu của mình.

Hoàn toàn miễn phí! Sao không thử nhỉ?