,

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CƠ BỤNG “LỘ DIỆN” ?

Cơ bụng sáu múi là biểu tượng của sức khỏe, sức mạnh và thể chất mà người Hy Lạp – La Mã cổ đại rất đề cao. Vì đó nên các bức tượng của Zeus, Poseidon và Hercules thường không thể thiếu sáu múi hoàn hảo — một sự đồng ý cho sự hoàn hảo...

Read Article
, ,
TƯ THẾ XẤU KHIẾN CHO CHƯƠNG TRÌNH TẬP TỐT NHẤT CŨNG THẤT BẠI
,
Những điều một huấn luyện viên cá nhân có thể (và không thể) làm
CALEB LEE
HUÂN CHU
RICKY CHISHOLM
RYAN
RITA NGUYỄN
DUY NGUYỄN
Lactate threshold Assessment - Phân tích ngưỡng lactate
Phân tích ngưỡng lactate
Body composition analysis - Phân tích tỉ lệ cơ thể
Phân tích tỉ lệ cơ thể
1 2 3 12

Log In

Don’t have an account?

Experience the best at UPFIT