BIDO PHAN

MASTER COACH

"Be comfortable being uncomfortable"

Chứng nhận:

 • Level 2 Certificate of VietNam Bodybuilding and Weightlifting Federation (VBWF) (2017)
 • Neurokinetic Therapy Level 1 in Singapore (2018)
 • Certified Personal Trainer – NASM (2018) 
 • Corrective Exercise Specialist – NASM (2019) 
 • Performance Enhancement – NASM (2020) 
 • Certified Spartan SGX Coach Certification (2020)
 • Attendance at ASIA Fitness Conference (THAILAND) 2017, 2018, 2019 and 2022
 Các lĩnh vực tập trung đào tạo:
 • Luyện tập chức năng
 • Bài tập điều chỉnh
 • Đào tạo chéo cho vận động viên sức bền
 • HIIT (Nhóm và Cá nhân)
 • Thay đổi hình thể
 
 

CHIA SẺ TỪ KHÁCH HÀNG

Mục tiêu thể lực và ngoại hình trong tầm tay.
Luyện tập với huấn luyện viên yêu thích.

CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI ĐƯỢC BẠN CHIA SẺ

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm gì và chúng tôi có thể hướng dẫn bạn đến những dịch vụ, thông tin và cơ hội phù hợp.

Experience the best at UPFIT

Experience the best at UPFIT